Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych

Abstrakt

W artykule przedstawiono pojęcie wartości, coraz szerzej funkcjonujące zarówno w literaturze, jak i praktyce. Pokazano różne podejścia i nurty badań zajmujące się wartością. Skupiono się jednak na wartości jako na pojęciu będącym podstawą budowania relacji rynkowych. Przedstawiono model zarządzania wartością relacji, a także zwrócono uwagę na szczególne znaczenie współtworzenia wartości.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing nr Zesz. 17, strony 107 - 114,
ISSN: 1234-3706
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Drapińska A.: Pojęcie wartości jako fundament budowania relacji rynkowych// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. -Vol. Zesz. 17., nr. Nr 2 (2010), s.107-114
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi