Połączenie śródlądowe Gdańsk - Elbląg - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Połączenie śródlądowe Gdańsk - Elbląg

Abstrakt

Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ekologiczny rodzaj transportu. Charakterystyka Delty Wisły, koncepcja rozwoju drogi wodnej na odcinku Gdańsk - Elbląg. Bariery utrudniające rozwój transportu wodnego i argumentacja przemawiająca za aktywizacją dróg wodnych na tym obszarze. Dolna Wisła jako ważny odcinek żeglugi śródlądowej, międzynarodowych dróg wodnych E 40 I E 70.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 51 - 63,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Jerzyło P., Bolt A.: Połączenie śródlądowe Gdańsk - Elbląg// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 1 (2013), s.51-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi