Polarization sensitive optical coherence tomography with spectroscopic analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polarization sensitive optical coherence tomography with spectroscopic analysis

Abstrakt

Optyczna tomografia koherentna (OCT) jest nieinwazyjną, nieniszczącą i bezkontaktową metodą obrazowania wewnętrznej struktury obiektów i materiałów rozpraszających. Dodatkowo w połączeniu z analizą stanu polaryzacji metoda ta umożliwia badanie lokalnych zmian optycznej anizotropii występującej w badanym obiekcie. W artykule przedstawiono zalety oraz ograniczenia metody oraz przedstawiono propozycję rozszerzenia analizy o badanie właściwości spektralnych obiektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ACTA PHYSICA POLONICA A nr 120, strony 785 - 788,
ISSN: 0587-4246
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Strąkowski M., Pluciński J., Kosmowski B.: Polarization sensitive optical coherence tomography with spectroscopic analysis// ACTA PHYSICA POLONICA A. -Vol. 120, nr. Iss. 4 (2011), s.785-788
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi