Poli(uretanoepoksydy) otrzymane z opracowanych małocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poli(uretanoepoksydy) otrzymane z opracowanych małocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów

Abstrakt

Przeprowadzono syntezy małocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów z żywicy epoksydowej Epidian 6 oraz 4-ech glikoli. Budowę produktów scharakteryzowano FTIR i 13C NMR. Zsyntezowane związki wykorzystano w reakcji z prepolimeramiuretanowymi otrzymując nowe materiały nazwane poli(uretanoepoksydami). Zbadano statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne oraz właściwości termiczne otrzymanych polimerów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elastomery nr 6, strony 3 - 11,
ISSN: 1427-3519
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Pokropski T., Balas A., Kozielec I.: Poli(uretanoepoksydy) otrzymane z opracowanych małocząsteczkowych przedłużaczy łańcuchów// Elastomery. -Vol. 6., nr. 3 (2002), s.3-11
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi