Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. I. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w materiałach polimerowych oraz kurzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. I. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w materiałach polimerowych oraz kurzu

Abstrakt

Świadomość na temat szkodliwego wpływu bromowanych uniepalniaczy na organizmy żywe wzrasta, głównie ze względu na powiązanie ich obecności w otoczeniu człowieka z zaburzeniami stanu zdrowia. Wynika stąd konieczność prowadzenia badań mających na celu kontrolowanie zawartości tych związków chemicznych w środowisku. W artykule dokonano przeglądu literatury na temat toku postępowania analitycznego prowadzącego do oznaczenia PBDE w próbkach tworzyw sztucznych, np. z obudów i wnętrza telewizorów, zabawek, materiałów tekstylnych, a także w próbkach kurzu domowego. Opisano etapy stosowanych procedur analitycznych, obejmujące: etap pobierania próbek, ekstrakcję i oczyszczanie ekstraktów, wzbogacanie i oznaczenie końcowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 18 - 23,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Śmiełowska M., Zabiegała B.: Polibromowane etery difenylowe w najbliższym otoczeniu człowieka. Cz. I. Oznaczanie polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w materiałach polimerowych oraz kurzu// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 2 (2016), s.18-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi