Poliestrouretany modyfikowane poli(alkoholem winylowym) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poliestrouretany modyfikowane poli(alkoholem winylowym)

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące syntezy i właściwości poliestrouretanów modyfikowanych poli(alkoholem winylowym). Prepolimery uretanowe zsyntezowano z poli(kaprolaktono)diolu o ciężarze cząsteczkowym 2000 i 1,6-diizocyjanianu heksametylenu, w kolejnym etapie prepolimer przedłużano 1,4-butanodiolem bądź modyfikowano poli(alkoholem winylowym). Analiza wyników przeprowadzonych badań twardości, wytrzymałości na rozciąganie oraz stopnia spęcznienia w wodzie dejonizowanej i oleju roślinnego pozwala stwierdzić, iż modyfikacja poliuretanów spowodowała obniżenie ich twardości, zwiększenie dwukrotne wytrzymałości na rozciąganie i zwiększenie sorpcji zarówno w wodzie jak i w oleju roślinnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 361 - 362
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kucińska-Lipka J., Janik H., Janowicz M.: Poliestrouretany modyfikowane poli(alkoholem winylowym)// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. pod zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.361-362
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi