Polish and Chinese civil law perspectives on the principle of good faith - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polish and Chinese civil law perspectives on the principle of good faith

Abstrakt

Cytuj jako

Autor (1)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
Publikacja monograficzna
Tytuł wydania:
China and the Chinese in the modern world. An interdisciplinary study strony 115 - 128
Rok wydania:
2020
Bibliografia: test
 1. K. Doliwa, A. Doliwa, op. cit., p. 85. otwiera się w nowej karcie
 2. Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., p 63 otwiera się w nowej karcie
 3. J. Mojak, Dobre obyczaje w polskim prawie kontraktowym -wybrane zagad- nienia, Studia Iuridica Lublinensia, 2016, vol XXV no. 2, p. 164. otwiera się w nowej karcie
 4. K. Doliwa, A. Doliwa, op. cit., p. 88. otwiera się w nowej karcie
 5. Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., p. 64. Bibliography 1. Bu Y., Chinese Civil law, Portland 2013. otwiera się w nowej karcie
 6. Cao D., Chinese Law: A Language Perspective, New York 2017. otwiera się w nowej karcie
 7. Contract Law of the People's Republic of China, March 15, 1999. otwiera się w nowej karcie
 8. Dajczak W., Zasady współżycia społecznego czy dobra wiara?, Rejent no. 1 (117), January 2001, p. 40-58.
 9. Doliwa K., Doliwa A., Zasada słuszności i dobra wiara a prawo pozytywne (na przykładzie polskiego prawa cywilnego), Studia Prawnoustrojowe, 2015 no 30, p. 85-94.
 10. Gacek Ł., Rola konfucjanizmu w kształtowaniu ideologii państwowej w Chinach w XX w., "Krakowskie Studia Międzyna- rodowe" 12, no. 3 (2015), p. 21-42
 11. Gajda J., Pojęcie dobrej wiary w przepisach Kodeksu cy- wilnego, "Studia Prawnicze" 1997, no. 2.
 12. General Principles of the Civil Law of the People's Re- public of China (Adopted at the Fourth Session of the Sixth National People's Congress on April 12, 1986 and promulgat- ed by Order No. 37 of the President of the People's Republic of China on April 12, 1986). otwiera się w nowej karcie
 13. General Provisions of the Civil Law of the People's Republic of China (Adopted at the Fifth Session of the Twelfth National People's Congress on March 15, 2017) -now known as General Part of Chinese Civil Code, http://www.npc.gov.cn/ englishnpc/lawsoftheprc/202001/c983fc8d3782438fa775a9d- 67d6e82d8.shtml (accessed: 01.09.2020). otwiera się w nowej karcie
 14. Hart H.L.A., Niebo pojęć Iheringa i współczesna anali- tyczna filozofia prawa, [in:] Eseje z filozofii prawa, Warsaw 2001. 11. Lebedowicz G., Szpotakowski I., Wiśniewski B., Zarys chińskiego prawa cywilnego w dobie kodyfikacji, Toruń 2019.
 15. Mojak J., Dobre obyczaje w polskim prawie kontrakto- wym -wybrane zagadnienia, Studia Iuridica Lublinensia, 2016, vol XXV no. 2, p. 161-175. 13. Perspectives on Chinese Business and Law, Gołota Ł., Hu J., Van der Borght K., Wang S. (Eds.), Cambridge 2018. 14. Polish Civil Code of 23 April 1964 (Journal of Laws of the Republic of Poland, No. 16, item 93). otwiera się w nowej karcie
 16. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne -część ogólna, Warsaw 2017.
 17. Rozważania nad procesem stanowienia prawa w Polsce i Chinach na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia, I. Szpota- kowski (Ed.), Łódź -Kraków 2020. otwiera się w nowej karcie
 18. Ruskola T., Legal Orientalism -China, The United States and Modern World, London 2013. otwiera się w nowej karcie
 19. Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przy- czynek do dyskusji), Państwo i Prawo 1990, no 11, p. 48-59.
 20. Simonetti S., The principle of good faith in Italy and China, Venice 2017, http://hdl.handle.net/10579/11695 (ac- cessed:11 May 2019). otwiera się w nowej karcie
 21. Szpotakowski I., Geneza i rola zwyczaju w nowej części ogólnej kodeksu cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej, Warsaw University Law Review, Volume XVIII, no. 1/2019, p. 173-186.
 22. Szpotakowski I., Suwerenność państwa i rządy prawa: kodyfikacja prawa prywatnego w Chinach [State sovereignty and the rule of law: the codification of private law in China], Świat Idei i Polityki, Issue XVII 2018, p. 158-171. 22. The Civil Code of the People's Republic of China ad- opted at the Third Session of the Thirteenth National People's Congress on May 28, 2020 (中华人民共和国民法典), http:// www.xinhuanet.com/politics/2020-06/01/c_1126061072. htm (accessed: 01.09.2020).
 23. The Decree of 12 November 1946 -General Provi- sions of Civil Law (Journal of Laws of the Republic of Poland, No. 67, item 369). otwiera się w nowej karcie
 24. Waismann F., The principles of linguistic philosophy, London 1997. otwiera się w nowej karcie
 25. Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12.
 26. Zhu Y., China's Civil Law, Guangzhou 2003.
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi