Polish constructed wetlands performance and transfer of results into Alpine environment. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polish constructed wetlands performance and transfer of results into Alpine environment.

Abstrakt

Przyjmuje się, że oczyszczalnia hydrofitowa opisana może być równaniem kinetyki reakcji pierwszego rzędu. Uzyskano z danych doświadczalnych, że współczynnik kinetyki reakcji k jest uzależniony od temperatury oczyszczalnych ścieków w gruncie porośniętym trzciną. Można więc wyznaczyć przebieg funkcji k(T), gdzie k jest współczynnikiem kinetyki reakcji, a T-temperaturą ścieków. Można więc niskie wartości k uzyskane w warunkach zimowych w Polsce przenieść do zimowych warunków oczyszczalni hydrofitowch w Alpach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates.Advances in Ecological Sciences. strony 123 - 135
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kowalik P., Scalenghe R., Zanini E.: Polish constructed wetlands performance and transfer of results into Alpine environment.// Constructed Wetlands for Wastewater Treatment in Cold Climates.Advances in Ecological Sciences./ ed. U. Mander, P.D. Jenssen. Southampton, Boston: : WIT Press., 2003, s.123-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi