Polityka energetyczna Finlandii. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka energetyczna Finlandii.

Abstrakt

Przedstawiono scenariusze rozwoju energetyki w Finlandii, które miałyby wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Omówiono program efektywnego wykorzystania energii pierwotnej, zawartej w paliwach kopalnych. Przedstawiono produkcję energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego oraz scharakteryzowano system ciepłowniczy w Helsinkach, który jest jednym z większych systemów w Europie. Przedstawiono, także udział energii odnawialnej i jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie strony 52 - 55,
ISSN: 1231-3440
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wichowski R.: Polityka energetyczna Finlandii. // Ciepłownictwo w Polsce i na Świecie. -., nr. 3/4 (2003), s.52-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 123 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi