Polityka europejska Polski - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka europejska Polski

Abstrakt

Integracja europejska i akcesja w UE zdeterminowały znaczące zmiany w polityce Polski, która od 2004 r. w istotnym stopniu realizuje interesy narodowe w ramach polityk wspólnotowych. Analiza polityki europejskiej Polski, zwłaszcza w zakresie stosunku do problemów rozszerzonej UE, kwestii politycznych, gospodarczych,społecznych i bezpieczeństwa, dowodzi, że z każdym rokiem członkostwa w UE Polska coraz skuteczniej osiąga swoje cele narodowe i z coraz większą efektywnością łaczy je z interesem wspólnotowym. Staje się także bardziej aktywnym współkreatorem polityk unijnych w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, umacniając w ten sposób swoją pozycję.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 112 - 132
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Borucińska I.: Polityka europejska Polski// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Garbacik Bolesław, Majewski Rafał. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.112-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi