Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Abstrakt

Artykuł przybliża zagadnienia polityki finansowej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego. Odnosi się także do terminów polityka i strategia, które w praktyce samorządu wzajemnie się nakładają. Autor precyzuje poszczególne elementy polityki finansowej oraz uściśla podmioty tej polityki na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Artykuł kończą wnioski autora wskazujące, że jednostki samorządu terytorialnego nie są zwolnione od konstruowania strategii dotyczącej źródeł pozyskania środków na finansowanie działalności samorządu terytorialnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego strony 137 - 152
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jędrzejewski L.: Polityka i strategia finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego// Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego/ ed. K. Jajuga Tychy: Śląskie Wydaw. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. i Nauk Społ., 2003, s.137-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi