Polityka ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi pomorskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi pomorskiej

Abstrakt

Artykuł opisuje politykę regionu w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania zróżnicowanego terytorialnie zasobu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) wsi pomorskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego strony 55 - 71
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Golędzinowska A., Kowiel N.: Polityka ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego wsi pomorskiej// Ochrona krajobrazu : rozwój zrównoważony wsi województwa pomorskiego/ ed. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Gdańsk: , 2006, s.55-71
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi