Polityka podatkowa Gdańska - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka podatkowa Gdańska

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie polityki podatkowej. Początkowo umiejscowiono politykę podatkową w strukturze polityki społeczno-gospodarczej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. następnie zdefiniowano samo pojęcie oraz wytypowano podatki samorządowe speł-niające warunek prowadzenia względem nich polityki podatkowej. Zna-czenie fiskalne wpływów z tego tytułu zostało przedstawione na przykła-dzie budżetu Gdańska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach strony 209 - 218,
ISSN: 2083-8611
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Polityka podatkowa Gdańska// Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. -., nr. 80 (2011), s.209-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi