Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy

Abstrakt

Za obszary peryferyjne uznano przestrzeń kraju poza obszarami lepiej rozwiniętymi, głównie metropolitalnymi oraz obszarami aktywizowanymi przez Białystok, Kielce i Rzeszów. Niedostatek popytu wewnętrznego uznano za główne ograniczenie rozwoju sektora endogenicznego. Obszary o braku czynników rozwoju sektora egzogenicznego uznano za problemowe, wymagające aktywizującej interwencji w ramach polityki interregionalnej. Autor analizuje dylematy, na które może napotkać ta polityka: Co wspierać - jaki segment (endogeniczny czy egzogeniczny, lokalny czy pozyskiwanie zewnętrznych inwestycji)? Które czynniki wspierać - gdzie? W jakim stopniu koncentrować środki? Ile powinno być ośrodków aktywizujących rozwój (wiele małych, czy mało, ale silnych)? Jak lokalizować usługi poziomu podregionalnego? Tworzyć nowe ośrodki czy usprawniać dojazd do istniejących? We wnioskach wskazano potrzebę badań nad skutecznością różnych działań polityki regionalnej, w różnych konfiguracjach przestrzennych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Polityka regionalna w aktywizacji obszarów peryferyjnych - wybrane problemy// Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony/ ed. ed. Zbigniew Strzelecki, Paulina Legutko-Kobus. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi