Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007-2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007-2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego)

Abstrakt

Artykuł przedstawia główne założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 będącego jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych dotyczących polityki regionalnej. Analizę poprzedzono omówieniem zmian, jakie zaszły w polityce regionalnej od momentu rozpoczęcia procesu integracji europejskiej. Opisano także kwestie związane ze wsparciem finansowym, zwłaszcza aktualne zasady i zagadnienia, na które można uzyskać dofinansowanie ze strony Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, od momentu utworzenia w roku 1975 pełniącego rolę głównego źródła wsparcia zmniejszającego dysproporcje rozwojowe. Ponadto krótko przedstawiono relacje między głównymi dokumentami strategicznymi stworzonymi dla kreowania polityki regionalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe strony 349 - 357
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 2007-2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego)// Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe/ ed. [red. nauk. Beata Filipiak, Adam Szewczuk]. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s.349-357
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi