Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Abstrakt

Unia Europejska jako wyjątkowy podmiot pełni w stosunkach międzynarodowych różne role, a Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtwa stanowi ważny instrument realizacji celów UE w środowisko zewnętrznym. Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE w świetle zapisów traktatowych i podejmowanych działań o charakterze globalnym i regionalnym w wielu dziedzinach świadczy o woli państw członkowskich umacniania współpracy w dążeniu do sprostania współczesnym wyzwaniom i osiągnięcia celów UE.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wektory współczesnych przemian europejskich strony 72 - 97
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Borucińska I.: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej// Wektory współczesnych przemian europejskich/ ed. eds. Bolesław Garbaciik, Rafał Majewski. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2010, s.72-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi