Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS

Abstrakt

Przedstawiono sposób otrzymywania elementów warstwowych stalowo-poliuretanowych oraz wyniki ich badań wytrzymałościowych w próbach jednoosiowego zginania. Otrzymane elementy charakteryzowały się różnym stopniem rozwinięcia i przygotowania powierzchni oraz środkiem adhezyjnym. Na podstawie pomiarów stwierdzono, że moduł ścinania (G) dla układów warstwowych wynosił od 94 do 97 MPa, co świadczy o tym, że zastosowane środki adhezyjne nie wpłynęły na wzrost sztywności konstrukcji.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr 83, strony 200 - 202,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Datta J., Łaski M., Witkiewicz W.: Poliuretanowo-stalowe konstrukcje sandwiczowe typu SPS// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 83., nr. nr 6 (2007), s.200-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi