Poliuretany biomedyczne otrzymane na bazie poli(-kaprolaktonu) oraz poliglikolu etylenowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poliuretany biomedyczne otrzymane na bazie poli(-kaprolaktonu) oraz poliglikolu etylenowego

Abstrakt

W artykule omówiono metody syntezy poliuretanów do zastosowań medycznych w oparciu o dwa związki pełniące funkcje oligodioli: poliglikol etylenowy i polikaprolakton. W wyniku niekatalizowanej, bezrozpuszczalnikowej syntezy otrzymano kilka serii polimerów. Dla otrzymanych poliuretanów przeprowadzono charakterystyki powierzchniowe i termiczne, obserwacje pęcznienia oraz testy biozgodności in vitro. Otrzymane wyniki przedstawiono w pracy i poddano dyskusji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010 strony 241 - 246
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gibas I., Dini L., Janik H.: Poliuretany biomedyczne otrzymane na bazie poli(-kaprolaktonu) oraz poliglikolu etylenowego// Materiały Polimerowe : Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11 czerwca 2010/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Spychaja, S. Spychaj. - ZUT. Szczecin: Wydaw. UZUT, 2010, s.241-246
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi