Poliuretany do zastosowań w medycynie na bazie poli(ε-aprolaktonodiolu) oraz poliglikolu etylenowego. Poly(ε-caprolactonediol) and polyethylene glycol-based polyurethanes for medical applications - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poliuretany do zastosowań w medycynie na bazie poli(ε-aprolaktonodiolu) oraz poliglikolu etylenowego. Poly(ε-caprolactonediol) and polyethylene glycol-based polyurethanes for medical applications

Abstrakt

Omówiono sposoby otrzymywania poliuretanów do zastosowań medycznych. W wyniku modyfikacji znanej metody prepolimerowej syntezy otrzymano dwie serii nowych poliuretanów różniących się składem chemicznym, dlaktórych przygotowano pełne charakterystyki właściwości. Wykazano, że wprowadzenie poliglikolu etylenowego do struktury poliestouretanówotrzymanych na bazie polikaprolaktonu znacząco poprawia powinowactwo materiałów do wody, zwiększa stopień degradacji i biozgodnośćpolimerów bez straty właściwości mechanicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny strony 0 - 0,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gibas I., Janik H., Dini L.: Poliuretany do zastosowań w medycynie na bazie poli(ε-aprolaktonodiolu) oraz poliglikolu etylenowego. Poly(ε-caprolactonediol) and polyethylene glycol-based polyurethanes for medical applications// PRZEMYSL CHEMICZNY. -, nr. nr 12 (2010), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi