Polska a procesy globalizacji ekonomicznej na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polska a procesy globalizacji ekonomicznej na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej

Abstrakt

Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie teoretyczne, w którym zdefiniowano obszary globalizacji, pojęcie globalizacji ekonomicznej oraz przedstawiono genezę procesów globalnych na świecie. W drugiej części omówione zostały wybrane aspekty globalizacji ekonomicznej w Polsce na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie wyników przeprowadzonych analiz.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Polska a procesy globalizacji ekonomicznej na tle nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi