Polski PR-owiec w świecie ponowoczesnym – wyniki badań i ich analiza. Poza dobrem i złem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polski PR-owiec w świecie ponowoczesnym – wyniki badań i ich analiza. Poza dobrem i złem

Abstrakt

W artykule analizuję wyniki badania Profesjonalizm public relations w Polsce, przeprowadzonego na potrzeby budowanego dokumentu Standardy profesjonalnego public relations – prezentowanego w tej pracy. Stawiam również pytanie o przyczynę częstych odpowiedzi respondentów „czasami” czy „nie mam zdania” i wykazuję niespójność systemów wartości respondentów zestawiając ich odpowiedzi na poszczególne pytania. Stawiam tezę, że niespójności te – i brak jednoznacznych odpowiedzi - są efektem sposobu funkcjonowania instytucji w społeczeństwie płynnej ponowoczesności, gdzie adiaforyzacja działań – sytuowanie ich poza kategorią oceny dobro-zło jest powszechnym zabiegiem. W czasach interregnum – pomiędzy epokami - bardzo trudno jest w związku z tym budować standardy etyczne zachowań zawodowych – szczególnie tych zawodów, mających bezpośredni wpływ na kondycję społeczeństw – jak zawód specjalisty public relations. Jednocześnie mamy świadomość konieczności i wagi takiego dokumentu dla środowiska osób zajmujących się budowaniem relacji organizacji ze społeczeństwem, komunikacją i mamy też świadomość nieuchronnych zmian, jakie zajdą po okresie pandemii, a których pierwsze oznaki można już dostrzec.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Hope E.: Polski PR-owiec w świecie ponowoczesnym – wyniki badań i ich analiza. Poza dobrem i złem// / : , 2020, s.129-145
Źródła finansowania:
  • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi