Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze

Abstrakt

Zaprezentowano rolę i znaczenie telekomunikacji we współczesnym świecie, prezentując wybrane aspekty konwergencji systemowej i usługowej, mając na względzie potrzeby i oczekiwania użytkownika indy­widualnego, instytucjonalnego oraz biznesowego. Zaprezentowano, na podstawie dostępnych danych, stan aktualny i perspektywy rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Przedstawiono wybrane inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego i usług informatycznych. Zasygnalizowano perspektywy wdrażania 5G w Polsce. Uwagę zwrócono też na stan zaawansowania przetwarzania w chmurze, a także wielu inicjatyw odnoszących się do rozwoju zasobów obliczeniowych i infrastruktury teleinformatycznej. Słowa kluczowe: telekomunikacja i teleinformatyka, konwergencja i synergia, stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego, wybrane inicjatywy rządowe, rozwój infrastruktury badawczej, sieć PUIONIER, usługi w chmurze, stan wdrażania 5G.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Woźniak J.: Polski rynek telekomunikacyjny – uwarunkowania społeczno-gospodarcze// Tendencje w rozwoju polskiej i światowej telekomunikacji i teleinformatyki/ : , 2020, s.21-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi