POLSKIE AKTYWA W ZAGRANICZNYCH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH TYPU EXCHANGE-TRADED FUNDS: ROZMIARY, STRUKTURA ORAZ ZNACZENIE DLA POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

POLSKIE AKTYWA W ZAGRANICZNYCH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH TYPU EXCHANGE-TRADED FUNDS: ROZMIARY, STRUKTURA ORAZ ZNACZENIE DLA POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO.

Abstrakt

Exchange-traded funds (ETFs) są jedną z najszybciej rosnących kategorii funduszy inwestycyjnych. W pewnych krajach, takich jak Polska, nie nastąpił jednak rozwój tej grupy funduszy. Celem tekstu jest omówienie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z wpływem ETFs na system finansowy oraz ocena możliwości wystąpienia tych oddziaływań w Polsce w odniesieniu do funduszy notowanych poza granicami Polski, które posiadają polskie aktywa. Przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego z wykorzystaniem wskaźników obliczonych na podstawie danych o poszczególnych funduszach, w tym przede wszystkim zagregowanych wartości aktywów funduszy w różnych ujęciach (zwłaszcza w odniesieniu do rozmiarów poszczególnych części systemu finansowego) oraz struktury aktywów. Okres badania to lata 2010-2017. Wyniki analizy wskazują na to, że potencjalny wpływ zarówno funduszu notowanego w Polsce, jak i notowanych za granicą funduszy z polskimi aktywami na polski system finansowy jest silnie ograniczony ze względu na ich niewielkie rozmiary.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 531, strony 325 - 336,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Marszk A.: POLSKIE AKTYWA W ZAGRANICZNYCH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH TYPU EXCHANGE-TRADED FUNDS: ROZMIARY, STRUKTURA ORAZ ZNACZENIE DLA POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO.// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -Vol. 531., (2018), s.325-336
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2018.531.29
Bibliografia: test
 1. Aggarwal R., Schofield L., 2014, The Growth of Global ETFs and Regulatory Challenges, [w:] J. Kose, A.K. Makhija, S.P. Ferris (eds.), Advances in Financial Economics, Emerald Group Publishing Limited, pp. 77-102. otwiera się w nowej karcie
 2. Amenc N., Goltz F., Le Sourd V., 2017, The EDHEC European ETF and Smart Beta Survey 2016, EDHEC-Risk Institute, Nice. otwiera się w nowej karcie
 3. Ben-David I., Franzoni F.A., Moussawi R., 2017, Exchange Traded Funds, Annual Review of Financial Economics, no. 9, s. 169-189. otwiera się w nowej karcie
 4. Chodnicka P., Jaworski P., 2012, Śledząc parkiet -analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 4(39), s. 198-205. otwiera się w nowej karcie
 5. Deutsche Bank, 2017a, ETF Monthly Europe November 2017. Deutsche Bank, 2017b, Europe ETF + Quarterly Directory Q4 2016 ETPs.
 6. Diaz-Rainey I., Ibikunle G., 2012, A taxonomy of the dark side" of financial innovation: The cases of high frequency trading and Exchange Traded Funds, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, no. 16 (1), s. 51-72. otwiera się w nowej karcie
 7. Ferri R., 2009, The ETF book: All you need to know about exchange-traded funds. Updated edition, John Wiley & Sons.
 8. Gierałtowska U.M., 2015, ETF w warunkach polskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodow- ska, Sectio H -Oeconomia, vol. XLIX 4, s. 129-143. otwiera się w nowej karcie
 9. Lechman E., Marszk A., 2018, Tracing financial innovation diffusion and substitution trajectories. Recent evidence on exchange-traded funds in Japan and South Korea, Technological Forecasting and Social Change (w druku).
 10. Letkowski D., 2017, Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] S. Wie- teska, D. Burzyńska (red.), Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 109-120. otwiera się w nowej karcie
 11. Madhavan A.N., 2016, Exchange-traded funds and the new dynamics of investing, Oxford University Press. otwiera się w nowej karcie
 12. Marszk A., 2016, Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System, Ekonomia Międzynarodowa, nr 14, s. 114-132. otwiera się w nowej karcie
 13. Mitrenga D., 2014, Oszacowanie błędu naśladowania przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi- cach, nr 177, s. 7-20.
 14. Miziołek T., 2013, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym -indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Miziołek T., 2014, Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na pol- ski rynek akcji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 371, s. 224-235. otwiera się w nowej karcie
 16. Miziołek T., 2015, 5 lat funduszu Lyxor WIG20 UCITS ETF na GPW w Warszawie -tytuły uczestnic- twa, aktywa i napływ netto kapitału, http://www.etf.com.pl (dostęp: 5.05.2018).
 17. Miziołek T., Trzebiński A.A., 2017, Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych -przegląd metod i literatury, Finanse, vol. 10(1), s. 93-119.
 18. Płókarz R., 2010, Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji, [w:] M. Kalinowski, M. Prono- bis (red.), Innowacje na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa, s. 51-68.
 19. Ramaswamy S., 2011, Market structures and systematic risks of exchange-traded funds, BIS Working Papers, no. 343. otwiera się w nowej karcie
 20. Rubino J., 2011, Emerging Threat Funds?, CFA Magazine, no. 22(5), s. 30-33. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi