Polskie miasta wielkich osiedli - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polskie miasta wielkich osiedli

Abstrakt

Powojenna forma miasta poslkiego w dużym uproszczeniu to odbudowana starówka i liczne luźno z nia powiazane osiedla mieszkaniowe. Problem kondycji zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych głównie w modernistycznych monostrukturalnych osiedlach mieszkaniowych jest obecnie jednym z najważniejszych kwestii stabilności społecznej polskich miast. Kluczem do wielu kwestii będzie w przyszłości kwestia losów wielkich spółdzielni mieszkaniowych. Dziś są to swoiste miasta w mieście, ogromne enklawy miejskie pozbawione elementarnych regulacji przestrzennych w postaci planu miejscowego. Pomimo swoich parametrów przestrzennych i spolecznych nie odgrywają w polityce przestrzennej państwa i kraju żadnej wyjątkowej roli. Poddawane są działaniu sił wolnego rynku. Brak strategicznych planów w skali miasta i regionu określających przyszłość blokowisk powoduje powolne niszczenie potencjałów rozwojowych tych struktur. Zarówno wadliwe inwestycje jak i zupełny brak impulsów inwestycyjnych powoduje, że wielkie osiedla lawinowo odczuwać będą skutki odpływu mieszkańców do nowych zasoobów mieszkaniowych. Problem ten odciśnie sie piętnem na kondycji społeczeństwa. Degradacja wielkich osiedli odbywa się dzięki świadomej polityce komunalnej wspierania suburbanizacji miast.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Urbanistyka w działaniu : teoria i praktyka : II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6-8 września 2006 strony 430 - 433
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rembarz G.: Polskie miasta wielkich osiedli// Urbanistyka w działaniu : teoria i praktyka : II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6-8 września 2006/ ed. pod red. Tomasza Ossowicza i Tadeusza Zipsera. Warszawa: Urbanista, 2006, s.430-433
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi