Poly(3,4-ethynenedioxythiophene)-Prussian Blue hybrid material evidence of direct chemical interaction betwenn PB andpEDOT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poly(3,4-ethynenedioxythiophene)-Prussian Blue hybrid material evidence of direct chemical interaction betwenn PB andpEDOT

Abstrakt

Przedstawiono syntezę materiału złożonego z poli(3,4-etylenodioksytiofenu) oraz analogu błękitu pruskiego. Sieć struktury BP utworzona została wewnątrz matrycy polimerowej pEDOT-u za pomocą metody polaryzacji multicyklicznej. Chemiczne oddziaływania Fe z BP oraz siarki z pEDOT zostały potwierdzone metodą XPS. Obecność BP potwierdzono FTiR - stwierdzono obecność drgań rozciągających Fe-C oraz Fe-N. Metoda cyklowoltamperometryczna ujawnia istnienie dwóch par redoks: przy potencjale około +0,1V oraz -0,7V względem Ag/AgCl(0,1M KCl).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi