Polymer membranes loaded with lipids for taste sensing: electrochemical impedance spedance spectroscopy studies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polymer membranes loaded with lipids for taste sensing: electrochemical impedance spedance spectroscopy studies

Abstrakt

Zcharakteryzowano metodą impedancyjnej spektroskopii elektrochemicznej membrany polichlorku winilu z lipidami zanurzone w roztworze kwasu cytrynowego. Badano membrany elektrod dodatnio naładowanych (heksadecyloamina, chlorek, benzyloheksadecylodimetyloamoniowy) i ujemne naładowanych (kwas elaidynowy, cholesterol, l-dodekonol). Badania impedacyjne pozwoliły na rozróznienie czterech stałych czasowych: rezystancja wysokiej częstotliwości, rezystancja średniego zakresu częstotliwości i pojemności, rezystancja przeniesienia ładunku i impedancja dyfuzyjna mierzona jako współczynnik Warburga. Wartości rezystancji wysoko częstotliwościowej były nieczułe na stężenie elektrolitu dla wszystkich membran. Rezystancja średniej częstotliwości zależała od stężenia elektrolitu, zaś rezystancję przeniesienia ładunku można zaniedbać tylko dla dodatnio naładowanych membran.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
DESALINATION nr 198, strony 1 - 7,
ISSN: 0011-9164
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Szwacki J., Lisowska-Oleksiak A., Szpakowska M.: Polymer membranes loaded with lipids for taste sensing: electrochemical impedance spedance spectroscopy studies// DESALINATION. -Vol. 198., nr. iss. 1-3 (2006), s.1-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi