Pomagamy zabierając - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomagamy zabierając

Abstrakt

Autor wskazuje, że w sytuacji braku środków finansowych z budżetu przeznaczanych na szkolnictwo wyższe, władze uczelni powinny uczynić wszystko, aby nie doprowadziło to do pogłębienia się nierówności edukacyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku funduszu pomocy materialnej realne możliwości pozyskiwania środków, nie obciążających studencką kieszeń są niewielkie, władze uczelni powinny minimalizować koszty pośrednie obciążające dodatkowo fundusz pomocy materialnej dla studentów. Autor dostrzega brak zainteresowania przedsiębiorstw i gmin partycypowaniem w finansowaniu stypendiów dla studentów. Deklaracje kolejnych władz o konieczności likwidowania nierówności w dostępie szkolnictwa wyższego pozostają jedynie w sferze werbalnej, co powoduje, że aspiracje do zdobywania wyższego wykształcenia wiążą się głównie z poziomem wykształcenia rodziców i ich zamożnością. Uzdolnienia młodzieży mają drugorzędne znaczenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Forum Akademickie strony 40 - 42,
ISSN: 1233-0930
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi