Pomiar efektywności kształcenia i produktywności publicznych szkół wyższych za pomocą nieparametrycznej metody DEA i indeksu Malmquista - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar efektywności kształcenia i produktywności publicznych szkół wyższych za pomocą nieparametrycznej metody DEA i indeksu Malmquista

Abstrakt

W artykule przedstawiono ocenę efektywności działalności dydaktycznej prowadzonej przez publiczne szkoły wyższe (50 szkół wyższych w okresie 2009−2012) wraz z pomiarem zmian produktywności w czasie. Wskaźniki efektywności zostały obliczone za pomocą nieparametrycznej metody DEA, a zmiany produktywności za pomocą indeksu Malmquista. Za nakłady działalności uczelni przyjęto: wartość przychodów z działalności dydaktycznej, liczbę nauczycieli akademickich oraz liczbę pozostałych pracowników uczelni. Wyniki działalności uczelni, w zależności od modelu były mierzone liczbą absolwentów przeliczenio− wych, wartością wskaźnika preferencji pracodawców lub obiema miarami naraz. Rezultaty wskazują, że badane uczelnie cha− rakteryzowały się zarówno w aspekcie ilościowym jak i odnośnie spełnienia oczekiwań pracodawców relatywnie niską efek− tywnością dydaktyczną, jakkolwiek w analizowanym okresie następowała poprawa produktywności uczelni.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA nr 16, strony 13 - 20,
ISSN: 1509-5576
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brzezicki Ł., Wolszczak-Derlacz J.: Pomiar efektywności kształcenia i produktywności publicznych szkół wyższych za pomocą nieparametrycznej metody DEA i indeksu Malmquista// GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA. -Vol. 16., nr. 4 (2015), s.13-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi