Pomiar i obróbka sygnałów emisji akustycznej w diagnostyce obiektów. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar i obróbka sygnałów emisji akustycznej w diagnostyce obiektów.

Abstrakt

Praca zawiera skrótowy przegląd metod diagnostycznego badania obiektów, ukierunkowany na zastosowanie analizy emisji akustycznej (AE) i elektromagnetycznej (EME) z uwypukleniem korzyści aplikacyjnych tych metod. Opisano eksperyment wskazujący na korelację między sygnałami AE i EME, co stwarza możliwośc lokalizacji źródła sygnału emisji akustycznej w miejscu wystąpienia defektu. Rekonstrukcja zniekształconych i zaszumionych obrazów defektoskopowych wad wymaga stosowania wyspecjalizowanych metod przetwarzania sygnałów. Dotyczy to estymacji parametrów i charakterystyk niestacjonarnych sygnałów o charakterze impulsowym (m. in. czasów narastania, szerokości impulsów oraz ich energii). Przedstawiono narzędzia efektywnej analizy danych zarejestrowanych i zobrazowanych dzięki wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych. Ich zastosowanie w diagnostyce prowadzi do wyeliminowania elementów wadliwych zwiekszając bezpieczeństwo i przedłużenie okresu eksploatacji badanych obiektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Hasse L., Spiralski L., Sikula J.: Pomiar i obróbka sygnałów emisji akustycznej w diagnostyce obiektów.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi