Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych

Abstrakt

Przedstawiono założenia nowej metody zliczania zależnego w pomiarach okresu w warunkach dynamicznych. Zaproponowana metoda uzależnia liczbę okresów w trakcie których wykonywany jest pomiar, od zmian długości sąsiednich okresów. Dla małych zmian czas jest wydłużany, pozwalając zmniejszyć błąd kwantowania, przy większych zmianach czas pomiaru jest krótszy, dzięki czemu wpływ błędu dynamicznego jest mniejszy. W artykule przedstawiono również specjalny przetwornik względnej różnicy dwóch kolejnych okresów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 14 - 16,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 9 (2002), s.14-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi