Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych

Abstrakt

Przedstawiono założenia nowej metody zliczania zależnego w pomiarach okresu w warunkach dynamicznych. Zaproponowana metoda uzależnia liczbę okresów w trakcie których wykonywany jest pomiar, od zmian długości sąsiednich okresów. Dla małych zmian czas jest wydłużany, pozwalając zmniejszyć błąd kwantowania, przy większych zmianach czas pomiaru jest krótszy, dzięki czemu wpływ błędu dynamicznego jest mniejszy. W artykule przedstawiono również specjalny przetwornik względnej różnicy dwóch kolejnych okresów.

Dariusz Świsulski. (2002). Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych, (9), 14-16.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Pomiar okresu metodą zliczania zależnego w warunkach dynamicznych// Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. 9 (2002), s.14-16

wyświetlono 0 razy

Meta Tagi