Pomiar parametrów sumarycznych – Chemia analityczna, jako niezbędne narzędzie podczas pracy oczyszczani ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar parametrów sumarycznych – Chemia analityczna, jako niezbędne narzędzie podczas pracy oczyszczani ścieków

Abstrakt

Mimo upływu ponad 100 lat od opracowania pierwszych metod oznaczania liczbowych parametrów sumarycznych w próbkach z oczyszczalni ścieków, powszechnie używane metody są wciąż czasochłonne, a wykorzystanie toksycznych odczynników nieuniknione. Istotnym celem stawianym przed nowoczesną analityką chemiczną jest udoskonalenie metod analitycznych w sposób maksymalnie ograniczający negatywny wpływ na środowisko, zapewniający równocześnie uzyskanie precyzyjnego i dokładnego wyniku pomiaru. Ostatnie lata dynamicznego rozwoju chemii analitycznej pozwoliły na opracowanie wielu alternatywnych metod wykonywania oznaczeń parametrów sumarycznych. Pomiar BZT jest zazwyczaj czasochłonny (szczególnie jeśli chodzi o klasyczne procedury oznaczania wartości tego parametru), co wyklucza możliwość wykorzystania go do bieżącego monitorowania parametrów procesowych i ich optymalizacji. Nowe technologie wykorzystujące bioczujniki umożliwiają monitorowanie wspomnianego parametru na bieżąco. Do pomiaru ChZT klasycznymi metodami wykorzystuje się silnie toksyczne odczynniki, dąży się więc do ich eliminacji przez rozwój metod elektrochemicznych. Wspomniane metody wymagają jeszcze dopracowania, ale z dużym prawdopodobieństwem znajdą zastosowanie w praktyce laboratoryjnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 40 - 44,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Juchnowicz-Zielińska J., Cieślik B., Namieśnik J.: Pomiar parametrów sumarycznych – Chemia analityczna, jako niezbędne narzędzie podczas pracy oczyszczani ścieków// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 2 (2019), s.40-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi