Pomiar pionowego rozkładu siły w palu podczas testów statycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar pionowego rozkładu siły w palu podczas testów statycznych

Abstrakt

Scharakteryzowano budowę aparatury i zasadę pomiaru rozkładu pionowego siły w trzonie pala w czasie badania statycznego nośności. Wymieniono korzyści ze stosowania systemu pomiarowego opartego na czujnikach strunowych oraz podano możliwości jego zastosowań. Przedstawiono przykłady zrealizowanych w praktyce badań pali z wykorzystaniem opisywanego systemu pomiarowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 161 - 168
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Krasiński A., Sieńko R.: Pomiar pionowego rozkładu siły w palu podczas testów statycznych// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.161-168
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi