Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania

Abstrakt

Zależność pomiędzy rozmiarem wytworzonego oprogramowania a pracochłonnością jest istotną wskazówką dla skutecznego planowania procesu wytwórczego oraz konstruowania harmonogramów. W referacie skupiono się na fragmencie tego problemu dotyczącą miar oraz technik pomiaru rozmiaru i pracochłonności związanych z realizacją przedsięwzięcia informatycznego. Przedstawiono główne miary rozmiaru i pracochłonności oraz zaprezentowano narzędzie ułatwiające pomiar rozmiaru kodu źródłowego aplikacji napisanych w języku Java.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 105 - 110,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kucharski M.: Pomiar rozmiaru i prcochłonności oprogramowania// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr. 22 (2006), s.105-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi