Pomiar szybkości procesów biochemicznych w laboratoryjnym reaktorze nieprzepływowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar szybkości procesów biochemicznych w laboratoryjnym reaktorze nieprzepływowym

Abstrakt

Efektywność procesu denitryfikacji i podwyższonego biologicznego usuwania fosforu w oczyszczalniach z biologicznym usuwaniem związków biogennych zależy w znacznym stopniu od dostępności związków węgla organicznego. Powszechnie stosowane w oczyszczalniach komunalnych wielofazowe układy osadu czynnego, umożliwiają efektywny przebieg procesów biologicznego usuwania związków organicznych, azotu i fosforu. Uzyskanie niskich stężeń związków biogennych w ściekach oczyszczonych wymaga zapewnienia optymalnych warunków dla przebiegu biochemicznych (wg Oleszkiewicza i wsp.2004), procesów jednostkowych, takich jak nitryfikacja, denitryfikacja oraz podwyższona biologiczna defosfatacja.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika : Aqua 2010 : Problemy Inżynierii Środowiska strony 121 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaszubowska M., Majtacz J.: Pomiar szybkości procesów biochemicznych w laboratoryjnym reaktorze nieprzepływowym// XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika : Aqua 2010 : Problemy Inżynierii Środowiska/ ed. pod red. P. Podwójcickiego Płock: , 2010, s.121-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi