Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości.

Abstrakt

W ostatnich latach coraz większa liczba systemów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi zasilanymi z przemienników częstotliwości instalowana jest na statkach morskich. Wadą przemienników częstotliwości są generowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwościowym, które przyczyniają się do znaczącego przyrostu hałasu emitowanego przez systemy napędowe. Przedstawiono cyfrowy system pomiarowy, który umożliwia pomiary zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości. Przetwarzanie i analiza zarejestrowanych danych pomiarowych odbywa się w trybie "off-line". Takie postępowanie pozwala na badanie korelacji w dziedzinie częstotliwości pomiędzy zakłóceniami w linii zasilania silnika z przemiennika częstotliwości a poziomem emitowanego przez niego hałasu.Słowa kluczowe: zakłócenia, hałas, pomiary cyfrowe, przemiennik częstotliwości, filtr aktywny

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Wyszkowski J., Spiralski L., Winter R.: Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości. // / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi