Pomiary fluorescencji dla światłowodowych sensorów chemicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary fluorescencji dla światłowodowych sensorów chemicznych

Abstrakt

w pracy opisano zrealizowany układ do pomiaru fluorescencji materiałów sensorycznych. zaproponowano układ wykorzystujący rozdzielenie widma absorpcji i emisji promieniowania oraz detekcję fazoczułą. opisano sposób przygotowania badanych próbek, a także przeprowadzono pomiary wybranych związków chemicznych. uzyskane wyniki są podstawą do dalszych prac.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : materiały konferencyjne Kraków - Zakopane, 19-22 czerwca 2006 strony 357 - 360
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek E., Mazikowski A.: Pomiary fluorescencji dla światłowodowych sensorów chemicznych// COE 2006 : IX Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : materiały konferencyjne Kraków - Zakopane, 19-22 czerwca 2006/ Kraków: AGH, 2006, s.357-360
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi