Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

Abstrakt

Opisano najczęściej stosowane odmiany metod pomiaru rezystancji statycznej iimpedancji udarowej uziemień odgromowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV strony 190 - 210
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi