Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych

Abstrakt

Opisano najczęściej stosowane odmiany metod pomiaru rezystancji statycznej iimpedancji udarowej uziemień odgromowych.

Marek Wołoszyk. (2002). Pomiary impedancji (rezystancji) udarowej uziemień odgromowych, 190-210.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Prace pomiarowo-kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV strony 190 - 210
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 1 razy

Meta Tagi