Pomiary impedancji szkliwa zębów w zakresie niskiej częstotliwości. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impedancji szkliwa zębów w zakresie niskiej częstotliwości.

Abstrakt

Celem pracy była ocena in vitro wartości impedancji szkliwa zębów w zakresie niskiej częstotliwości oraz zmian impedancji pod wpływem wilgotności. Pomiarami objęto szkliwo bez zmian, szkliwo z pęknięciami oraz obszary zmienione w wyniku demineralizacji i próchnicy. Wyznaczono zakres zmian impedancji w wymienionych przypadkach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annales Academiae Medicae Gedanensis nr 33, strony 179 - 185,
ISSN: 0303-4135
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Penkowski M., Kochańska B., Wtorek J., Truyen B., Bottenberg P., Wąsek A.: Pomiary impedancji szkliwa zębów w zakresie niskiej częstotliwości. // Annales Academiae Medicae Gedanensis. -Vol. 33., (2003), s.179-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi