Pomiary impendancji w warunkach ekstremalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary impendancji w warunkach ekstremalnych

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia pomiaru impedancji w warunkach ekstremalnych. Jako takie należy rozumieć bardzo niskie lub bardzo wysokie wartości modułu impedancji, dużą dysproporcję składowych impedancji lub złożony schemat zastępczy, w którym wpływ elementów poszukiwanych jest maskowany przez inne pasożytnicze elementy. Omówiono rozwiązania sprzętowe jak też metody i algorytmy pomiarowe.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] XIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Gdańsk, 10-13 września 2003 strony 685 - 693
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lentka G.: Pomiary impendancji w warunkach ekstremalnych// [Materiały] XIII Krajowa Konferencja Naukowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Gdańsk, 10-13 września 2003/ ed. A. Nowakowski Gdańsk: Zakł. Poligr. P. Gdań., 2003, s.685-693
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi