Pomiary naprężeń w warstwie wierzchniej stali duplex metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego g-sin2Ψ = Residual stress measurements in duplex steel surface layers by g-sin2Ψ x-ray diffraction method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary naprężeń w warstwie wierzchniej stali duplex metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego g-sin2Ψ = Residual stress measurements in duplex steel surface layers by g-sin2Ψ x-ray diffraction method

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów naprężeń w warstwie wierzchniej z wykorzystaniem metody dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego g-sin2. Wyjaśniono zasady przeprowadzania pomiarów naprężeń na próbkach walcowych o małej średnicy. Badania prowadzono na próbkach okrągłych ze stali duplex, poddanych procesom nagniatania. Stwierdzono występowanie naprężeń ściskających w warstwach powierzchniowych wszystkich badanych próbek oraz istotne różnice w głębokości zalegania naprężeń

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ossowska A., Łabanowski J., Kusior E.: Pomiary naprężeń w warstwie wierzchniej stali duplex metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego g-sin2Ψ = Residual stress measurements in duplex steel surface layers by g-sin2Ψ x-ray diffraction method// Materiały i Technologie.. -., nr. nr 4=4 (2006), s.169-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi