Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego małych częstotliwościw obiektach przemysłowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego małych częstotliwościw obiektach przemysłowych

Abstrakt

Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w obiekcie przemysłowym, w którym znajdują się urządzenia produkcyjne bardzo dużej mocy. Oszacowano poziom natężenia pola składowych elektrycznej i magnetycznej w wybranych punktach pomiarowych. W badanym środowisku w zakresie małych częstotliwości występuje pole elektryczne o pomijalnie małej intensywności. Natomiast zaobserwowano dużą dynamikę zmian poziomu natężenia pola ma-gnetycznego zarówno w zależności od miejsca jak i czasu wykonywania pomiarów. Zmiany te występowały w obszarach występowania pola magnetycznego o bardzo dużej intensywności. Na drodze pomiarów zlokalizowano źródła silnego pola magnetycznego w zakresie małych częstotliwości o widmie, którego przebieg jest typu 1/f.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Galla S., Pałczyńska B., Spiralski L.: Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego małych częstotliwościw obiektach przemysłowych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi