Pomiary satelitarne torów tramwajowych - cz. I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary satelitarne torów tramwajowych - cz. I

Abstrakt

Stosowanie metod pomiarowych geodezji tradycyjnej do określania przebiegu trasy kolejowej lub tramwajowej wymaga jej podziału na mniejsze części, które są rozpatrywane oddzielnie. Staje się to źródłem dodatkowych błędów, a całościowa ocena dokładności wykonania danego układu geometrycznego jest bardzo utrudniona. Alternatywą dla tego rozwiązania może być wykorzystanie precyzyjnych pomiarów satelitarnych opartych o systemy GPS i Glonass. W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania dwusystemowych, fazowych odbiorników GNSS (GPS/Glonass) dla realizacji pomiaru inwentaryzacyjnego trasy tramwajowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INFRASTRUKTURA TRANSPORTU strony 32 - 34,
ISSN: 1899-0622
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Specht C., Koc W., Chrostowski P., Szmagliński J.: Pomiary satelitarne torów tramwajowych - cz. I// INFRASTRUKTURA TRANSPORTU. -., nr. 6 (2013), s.32-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi