Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym, część 1 - analiza teoretyczna. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym, część 1 - analiza teoretyczna.

Abstrakt

W dwuczęściowej publikacji opisuje się opracowanie przenośnego kontrolnego układu pomiarowego do sprawdzania gazomierzy w stacjach sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. W pierwszej części omówiono wybraną do realizacji termoanemometryczną metodę pomiarową, podano uogólniony model opisujący działanie przepływomierza wg tej metody, opisano parametry jednego z rozwiązań technicznych takiego przepływomierza oraz zidentyfikowano i zanalizowano źródła błędów pomiarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Łętowski S., Słomiński P., Słomiński W.: Pomiary strumienia gazu ziemnego przepływomierzem termoanemometrycznym, część 1 - analiza teoretyczna.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi