Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych

Abstrakt

W odprowadzaniu do ziemi prądu zwarciowego lub piorunowego biorą udział elementy uziomu sztucznego słupa oraz jego fundamenty. Podczas pomiarów kontrolnych rezystancji lub impedancji takich uziemień powinny być uwzględniane oba elementy uziemienia. Ponadto procedura pomiarowa musi brać pod uwagę fakt, że uziemienia słupów linii są połączone równolegle poprzez przewody odgromowe. W artykule została omówiona problematyka pomiaru i oceny właściwości uziemień słupów linii elektroenergetycznych z wykorzystaniem przebiegów wolno i szybkozmiennych. Pomiary rezystancji uziemień słupów przy użyciu mierników stosujących częstotliwości zbliżone do sieciowych są uciążliwe i pracochłonne. Wpływ uziemień sąsiednich słupów może być zredukowany poprzez wykorzystanie impedancji falowej przewodów odgromowych przy przebiegach wysokiej częstotliwości lub udarowych. W wyniku porównania obu metod opartych na przebiegach szybkozmiennych okazuje się, że mierniki udarowe są znacznie bardzie odporne na zakłócenia wywołane polem elektromagnetycznym linii. W pracy został przeanalizowany wpływ czasu czoła udaru oraz długości przęsła linii na błędy popełniane podczas pomiarów z zastosowaniem mierników udarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica strony 66 - 75,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Wojtas S.: Pomiary uziemień słupów linii elektroenergetycznych// Acta Energetica. -., nr. nr 1 (2011), s.66-75
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 172 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi