Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej

Abstrakt

Kluczową rolę w eksploatacji sieci wodociągowej odgrywa zarówno wybór odpowiedniej metody jej czyszczenia, jak również właściwej oceny skuteczności realizacji na podstawie pomiarów terenowych. W tym celu zaleca się wieloetapowy tok postępowania, tj. najpierw opracowanie programu pomiarów na podstawie symulacji komputerowej, a następnie rozpoznanie hydrauliczno-sanitarnego stanu wybranych rurociągów po ich realizacji oraz wybór metody czyszczenia w zależności od ustalonej wartości współczynnika chropowatości. Równocześnie wskazano na możliwości i ograniczenia kontroli jakości wykonanego czyszczenia rurociągów według oceny wzrokowej popłuczyn, badań laboratoryjnych i pomiarów hydraulicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kulbik M.: Pomiary w czyszczeniu sieci wodociągowej// Wodociągi i Kanalizacja.. -., nr. 12=58 (2008), s.26-27
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi