Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienia związane z wyznaczaniem współczynnika zawartości harmonicznych (THD) w przebiegu napięcia w przypadku występowania dodatkowych zaburzeń interharmonicznych i losowych. Wskazano podstawowe czynniki determinujące niepewność pomiarową wynikające z przyjętych obecnie uwarunkowań normalizacyjnych. Zaproponowano metody podwyższenia dokładności pomiarów współczynnika zawartości harmonicznych uwzględniających występowanie dodatkowych zaburzeń. Zaprezentowano również system pomiarowy, w którym zaimplementowano algorytmy eliminacji niepożądanych składowych losowych oraz składowych okresowych nie będących wielokrotnościami składowej podstawowej. Wskazano również na konieczność oceny wielokryterialnej zaburzeń małych częstotliwości. Przytoczono przykładowe wyniki zarówno badań symulacyjnych jak również uzyskane wyniki pomiarów terenowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010 strony 142 - 143
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Galla S.: Pomiary współczynnika zaburzeń harmonicznych w układach niskiego napięcia z redukcją wpływu interharmonicznych// V Kongres Metrologii 2010, Łódź, 6-8 września 2010/ Łódź: Poltechnika Łódzka, 2010, s.142-143
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi