Pomiary zakłóceń w sieciach niskiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomiary zakłóceń w sieciach niskiego napięcia

Abstrakt

Dla pomiarów zakłóceń w sieciach niskiego napięcia zaproponowano procedurę rozdzielenia składowych deterministycznych i losowych sygnałów zakłóceń co pozwala na ich dokładniejszą analizę. Przedstawiono wirtualny system do pomiaru zakłóceń małoczęstotliwościowych. Podano algorytm rozdzielenia składowej okresowej i losowej napięcia sieci. Omówiono dokładność cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki strony 34 - 36,
ISSN: 0138-0826
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Spiralski L., Pałczyńska B., Roskosz R., Turczyński J.: Pomiary zakłóceń w sieciach niskiego napięcia// Elektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki. -., nr. 6 (2002), s.34-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi