Pomieszczenia zakładów zbiorowego żywienia - wymagane rozwiązania materiałowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomieszczenia zakładów zbiorowego żywienia - wymagane rozwiązania materiałowe

Abstrakt

Artykuł ma celu ukazanie zależności pomiędzy funkcją obiektu budowlanego a wytycznymi wymaganymi przy doborze stosowanych w nim rozwiązań materiałowych wykończenia wnętrz. Niniejszy artykuł przedstawia stosowane obecnie wytyczne dotyczące materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas realizacji obiektów o funkcji gastronomicznej, jako obiektów o podwyższonych wymaganiach sanitarno - higienicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Budownictwo Ogólne strony 201 - 208
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Gębczyńska-Janowicz A., Janowicz R.: Pomieszczenia zakładów zbiorowego żywienia - wymagane rozwiązania materiałowe// W : Budownictwo Ogólne/ ed. prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski Bydgoszcz Polska : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Techniczno - Przyrodniczego , 2013, s.201-208
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi