POMORSKA KOLEJ METROPOLITARNA: LINIA Z POTENCJAŁEM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

POMORSKA KOLEJ METROPOLITARNA: LINIA Z POTENCJAŁEM

Abstrakt

W pierwszej części pracy został przedstawiony rys historyczny rozwoju linii kolejowych na obszarze dzisiejszych Kaszub, które obecnie wchodzą w skład sieci obsługiwanej przez pociągi Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Pokazano, jak zniszczenia wojenne, na wiele lat zatrzymały rozwój połączeń kolejowych pomiędzy Gdańskiem, który jest stolicą Województwa Pomorskiego, a obszarem środkowych Kaszub. W kolejnej części opisano proces planistyczny oraz budowlany, związany z budową linii kolejowej 248 z Gdańska Wrzeszcza do Gdańska Osowej, która została w pewnej części poprowadzona śladem starej linii kolei kokoszkowskiej, a na pozostałym fragmencie jest zupełnie nową linią kolejową. Następnie opisano obecny stan, koncentrując się na ofercie przewozowej, jej dostosowaniu do potrzeb, integracji z innymi środkami transportu oraz taborze. Zwrócono uwagę na początkowe trudności i problemy eksploatacyjne, jak również opisano metody które zostały użyte w wykonanych pracach naprawczych. Najważniejszym problemem pozostaje wciąż nierozwiązana kwestia integracji kolei metropolitarnej z innymi środkami transportu publicznego. Występujące trudności nie wpłynęły jednak znacząco na odbiór inwestycji. Obecnie obserwuje się stały wzrost zainteresowania ofertą Pomorskiej Kolei Metropolitarnej wśród mieszkańców Trójmiasta oraz gmin ościennych. Na zakończenie opisano dalsze kierunki rozwoju, planowaną elektryfikację linii 248, inwestycje w tabor oraz możliwe poszerzenie oferty o pozostałe linie kolejowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
TRANSPORT KOLEJOWY 2017 PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ strony 74 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Szmagliński J.: POMORSKA KOLEJ METROPOLITARNA: LINIA Z POTENCJAŁEM// TRANSPORT KOLEJOWY 2017 PRZESZŁOŚĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ/ ed. Arkadiusz Komorowski Warszawa: , 2017, s.74-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi