Pool boiling heat transfer of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on horizontal stainless steel smooth and rough tubes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pool boiling heat transfer of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on horizontal stainless steel smooth and rough tubes

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przejmowania ciepła przy wrzeniu nanocieczy woda-Al2O3 i woda-Cu na poziomych rurkach ze stali nierdzewnej. Ustalono, że niezależnie od badanej koncentracji nanocząstek (0.01%, 0.1% oraz 1%) współczynnik przejmowania ciepła dla nanocieczy był wyższy niż dla wody i rósł ze wzrostem koncentracji. Ponadto współczynnik przejmowania ciepła dla nanocieczy wzrastał ze wzrostem ciśnienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering strony 35 - 48
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Kaczmarczyk T.: Pool boiling heat transfer of water-Al2O3 and water-Cu nanofluids on horizontal stainless steel smooth and rough tubes // Developments in mechanical engineering/ ed. eds. Cieśliński J.T., Szymczyk J.A. : GUT, 2012, s.35-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi